Om dykarklubben

Den ideella Sportdykarklubben Nautilus är sedan 40 år väl etablerad i det Åländska samhället. För närvarande har klubben 90 medlemmar. Klubben har under årens lopp utbildat ca 400 Ålänningar till dykare och bedrivit fridykarutbildning för ungdomar. Klubbmedlemmar utforskar vrak i den Åländska skärgården och rapporterar uppgifter till museiebyrån. Dykning ger en unik möjlighet att åskådliggöra det kulturarv som annars ligger dolt under vattenytan.

Dykare vid vraket efter ”Irena” slumpad i Lemland 1921. Ett minne från segelfartygens epok.

Sponsring och stödjande av Sportdykarklubben Nautilus ger möjlighet att stödja ett aktivt mångfasetterat föreningsliv som är en av hörnstenarna för ett bra samhälle och en bra samhällsutveckling. Ett levande föreningsliv är ett mycket viktigt bidrag till livskvaliteten på Åland.